پارس کتاب
 
قالب وبلاگ
پيوندهاي روزانه

 

 

[ سه شنبه سوم بهمن 1391 ] [ 23:9 ] [ ]
 

 

[ سه شنبه دوازدهم دی 1391 ] [ 17:32 ] [ ]

 

 

 

 

 

[ یکشنبه دهم دی 1391 ] [ 23:1 ] [ ]


[ پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392 ] [ 18:28 ] [ ]


[ چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 ] [ 0:19 ] [ ]
 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

سیندرلا دختر یتیم

اجرا: ۴۸ داستان زمان کل: ۲۹ دقیقه


دانلود با لینک مستقیم:

دانلود (حجم: 7.6MB)

(Format: Mp3 Archive Type: RAR)

لینک کمکی:

دانلود (حجم: 7.6MB)

(Download Server: 4Shared Format: Mp3 Archive Type: RAR)

 

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

ننه قوزی

اجرا: سوپر اسکوپ زمان کل: ۳۱ دقیقه

دانلود با لینک مستقیم:

دانلود (حجم: 6.8MB)

(Format: Mp3 Archive Type: RAR)


لینک کمکی:

دانلود (حجم: 6.8MB)

(Download Server: Mediafire Format: Mp3 Archive Type: RAR)

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 
غول خود خواهاجرا: سوپر اسکوپ زمان کل: 18 دقیقه


دانلود با لینک مستقیم:

دانلود (حجم: 4MB)

(Format: Mp3 Archive Type: RAR)


لینک کمکی:

(Download Server: Mediafire Format: Mp3 Archive Type: RAR)

 

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

شهر قصه

نویسنده: بیژن مفید

اجرا: ۴۸ داستان زمان کل: ۱ ساعت و ۴۷ دقیقه


دانلود با لینک مستقیم:

دانلود (حجم: 19MB)

(Format: Mp3 Archive Type: RAR)

لینک کمکی:

دانلود بخش اول (حجم: 10MB) دانلود بخش دوم (حجم: 10.2MB)

(Download Server: 4Shared Format: Mp3 Archive Type: RAR)

 

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد  

گرگ بد گنده و سه بچه خوک


اجرا: سوپر اسکوپ زمان کل: 24 دقیقه

دانلود با لینک مستقیم:

دانلود (حجم: 6MB)

(Format: Mp3 Archive Type: RAR)


لینک کمکی:

(Download Server: Mediafire Format: Mp3 Archive Type: RAR)

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد 

داستان قدیمی و معروف

علی مردان خان


دانلود با لینک مستقیم:

دانلود (حجم: 13.5MB)

(Format: Mp3 Archive Type: RAR)

لینک کمکی:

دانلود (حجم: 13.5MB)

زمان کل: ۱ ساعت اجرا: ۴۸ داستان

(Download Server: 4Shared Format: Mp3 Archive Type: RAR)

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

خروس زری پیرهن پری

نویسنده: احمد شاملو

اجرا: سوپر اسکوپ زمان کل:۴۸ دقیقه


دانلود با لینک مستقیم:

دانلود (حجم: 5.8MB)

(Format: Mp3 Archive Type: RAR)

لینک کمکی:

دانلود (حجم: 5.8MB)

(Download Server: 4Shared Format: Mp3 Archive Type: RAR)

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

ماه و پلنگ

نویسنده: بیژن مفید

اجرا: ۴۸ داستان زمان کل: ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه


دانلود با لینک مستقیم:

دانلود (حجم: 8.4MB)

(Format: Mp3 Archive Type: RAR)


لینک کمکی:

دانلود (حجم: 8.4MB)

(Download Server: 4Shared Format: Mp3 Archive Type: RAR)

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

سند باد

اجرا: سوپر اسکوپ زمان کل: ۲۴ دقیقه

دانلود با لینک مستقیم:

دانلود (حجم: 4.4MB)

(Format: Mp3 Archive Type: RAR)


لینک کمکی:

دانلود (حجم: 4.4MB)

(Download Server: Mediafire Format: Mp3 Archive Type: RAR)

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

جن پینه دوز

اجرا: سوپر اسکوپ زمان: ۳۱ دقیقه

دانلود با لینک مستقیم:

دانلود (حجم: 4MB)

(Format: Mp3 Archive Type: RAR)


لینک کمکی:

دانلود (حجم: 4MB)

(Download Server: Mediafire Format: Mp3 Archive Type: RAR)

 

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

غنچه گل سرخ

(زیبای خفته)

از مجموعه ۴۸ داستان

اجرا: سوپر اسکوپ زمان کل: ۲۵ دقیقه


دانلود با لینک مستقیم:

دانلود (حجم: 11.1MB)

(Format: Mp3 Archive Type: RAR)

لینک کمکی:

دانلود (حجم: 11.1MB)

(Download Server: 4Shared Format: Mp3 Archive Type: RAR)

 

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

زورو

اجرای 48 داستان
اجرا: سوپر اسکوپ زمان کل: 27 دقیقه

دانلود با لینک مستقیم:

دانلود (حجم: 5.5MB)

(Format: Mp3 Archive Type: RAR)


لینک کمکی:

دانلود (حجم: 5.5MB)

(Download Server: Mediafire Format: Mp3 Archive Type: RAR)

 

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

تیز چنگال ماهیچه دوست

اجرای 48 داستان
اجرا: سوپر اسکوپ زمان کل: 51 دقیقه

دانلود با لینک مستقیم:

دانلود (حجم: 12MB)

(Format: Mp3 Archive Type: RAR)


لینک کمکی:

(Download Server: Mediafire Format: Mp3 Archive Type: RAR)

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

شنگول و منگول


زمان کل: 1 ساعت و 18 دقیقه

دانلود با لینک مستقیم:

دانلود (حجم: 17MB)

(Format: Mp3 Archive Type: RAR)


لینک کمکی:

(Download Server: Mediafire Format: Mp3 Archive Type: RAR)

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد 

پینوکیو

اجرای 48 داستان (سوپر اسکوپ)
اجرا: سوپر اسکوپ زمان کل: 51 دقیقه

دانلود با لینک مستقیم:

دانلود (حجم: 12MB)

(Format: Mp3 Archive Type: RAR)


لینک کمکی:

(Download Server: Mediafire Format: Mp3 Archive Type: RAR)

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد 

 

محمد رسول الله (ص)

اجرای 48 داستان (سوپر اسکوپ)اجرا: سوپر اسکوپ زمان کل: 1 ساعت و 1 دقیقه

دانلود با لینک مستقیم:

دانلود (حجم: 14MB)

(Format: Mp3 Archive Type: RAR)


لینک کمکی: 

(Download Server: Mediafire Format: Mp3 Archive Type: RAR)

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

گالیور در جزیره کوتوله ها


اجرا: سوپر اسکوپ زمان کل: 15 دقیقه

دانلود با لینک مستقیم:

دانلود (حجم: 4 MB)

(Format: Mp3 Archive Type: RAR)


لینک کمکی:

(Download Server: Mediafire Format: Mp3 Archive Type: RAR)

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

امیر ارسلان نام دار


اجرا: سوپر اسکوپ زمان کل: 49 دقیقه 

دانلود با لینک مستقیم:

دانلود (حجم: 11 MB)

(Format: Mp3 Archive Type: RAR)


لینک کمکی:

(Download Server: Mediafire Format: Mp3 Archive Type: RAR)

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

شاپرک خانوم

نویسنده: بیژن مفید

اجرا: ۴۸ داستان زمان کل: ۵۳ دقیقه


دانلود با لینک مستقیم:

دانلود (حجم: 7.2MB)

(Format: Mp3 Archive Type: RAR)

لینک کمکی:

دانلود (حجم: 7.2MB)

(Download Server: 4Shared Format: Mp3 Archive Type: RAR)

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

با تشکر از سایت:  دانلود کتابهای صوتی

برای دانلود کتابهای صوتی بیشتر به این سایت سری بزنید

 


موضوعات مرتبط: کتابهای صوتی
[ جمعه پانزدهم دی 1391 ] [ 20:42 ] [ ]
 

کتابهایی  برای موبایل  

 

ردیف

 

     نام کتاب          

دریافت کتاب

۱

منطق و الطیر عطار

بفرمایید دانلود کنید

۲

حکایت گلستان سعدی

بفرمایید دانلود کنید

۳

دکتر مصدق

بفرمایید دانلود کنید

۴

بازگشت به خوشبختی (رمان)

بفرمایید دانلود کنید

۵

بوسه تقدیر(رمان)

بفرمایید دانلود کنید

۶

حریم عشق (رمان)

بفرمایید دانلود کنید

۷

بامداد خمار (رمان)

بفرمایید دانلود کنید

۸

آه استانبول ( رمان)

بفرمایید دانلود کنید

۹

حکایت دولت و فرزانگی

بفرمایید دانلود کنید

 

 

 

[ پنجشنبه چهاردهم دی 1391 ] [ 21:2 ] [ ]
 

Merry Christmas

اس ام اس جدید تبریک کریسمس  2013_| www.cafepatogh.ir |

 

[ چهارشنبه ششم دی 1391 ] [ 18:59 ] [ ]
 

 

کتاب میوه های گرمسیری - Tropical fruits

  کتاب بسیار مفید و کامل "میوه های گرمسیری" (Tropical fruits) را از لینک زیر دانلود کنید.

دانلود

 --------------------------------------------------------------------------

کتاب ریز میوه ها - Small fruits

  دیکشنری ریز میوه ها (Small fruits) را از لینک زیر دانلود کنید.

دانلود

 -----------------

کتاب آفات سبزیجات - Vegetable Pests 

  کتاب بسیار مفید و کامل آفات سبزیجات را از لینک زیر دانلود کنید.

دانلود

 ---------------

متابولیت های ثانویه گیاهی - Plant Secondary Metabolites

  

کتاب انگلیسی متابولیت های ثانویه گیاهی را از لینک زیر دریافت کنید

دانلود

 ----------

مگس خربزه - Baluchistan melon fly

نشریه ترویجی "شناخت مگس خربزه و راه های مبارزه با آن" را از لینک زیر دانلود کنید.

این مطلب حاوی عکسهای رنگی از آفت و نحوه خسارات آن علاوه بر توضیحات کلی می باشد

دانلود

-------------------

بیماری کپک برفی صورتی گندم

برای دریافت بر روی دانلود کلیک نمائید

حجم فایل ۳۴۹ کیلو بایت

دانلود

--------------------------------------

ارقام مرکبات - Citrus Varieties

  

جزوۀ فارسی ارقام مرکبات را از لینک زیر دریافت کنید. 

دانلود

------------------------------

کتاب انگلیسی پرورش میوه ها - Fruit Book

کتاب انگلیسی پرورش میوه ها را از لینک زیر دانلود کنید.

دانلود

---------------------------------------------------------

 

راهنمای استفاده از کود - سم بیولوژیک تریکو میکس اچ-وی 

برای دریافت بر روی دانلود کلیک نمائید

دانلود

--------------------------------------

راهنمای سموم کشاورزی

کاتالوگ محصولات آریا شیمی

کاتالوگ سموم کشاورزی

برای دریافت بر روی دانلود کلیک نمائید

دانلود

-----------------------------------------

گیاه کروتون

برای آشنایی کامل با گیاه کروتون پاورپوینت فارسی زیر دریافت نمایید.

دانلود

--------------------------------------

 


موضوعات مرتبط: کتابهای کشاورزی
[ دوشنبه بیستم آذر 1391 ] [ 0:45 ] [ ]
 

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 

خاطرات روسپیان سودا زده من 

گابریل گارسیا مارکز

دانلود

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

خدا با ماست

احمد کسری

دانلود

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

پاسخ به تاریخ

محمدرضا پهلوی

دانلود

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 

عصیان

فروغ فرخزاد

دانلود

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 

جراح دیوانه

یورگن توروالت  ترجمه : ذبیح الله منصوری

دانلود

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 

جوان خام

 فئودور داستایوفسکی

دانلود

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 

فریدون سه پسر داشت

عباس معروفی

دانلود

 


موضوعات مرتبط: کتابهای خاص
[ پنجشنبه شانزدهم آذر 1391 ] [ 17:18 ] [ ]
 

مقدمه- مشخصات سیال - هیدرو استاتیک سیالات 1 - هیدرو استاتیک سیالات 2 - جریان سیال - حجم کنترل 1 - حجم کنترل 2 - آنالیز ابعادی - لوله ها

جزوه سیالات خواجه نصیر

دانلود فصل 1 تا 3 مکانیک سیالات

دانلود فصل 4تا 6 مکانیک سیالات

دانلود فصل7 تا 9مکانیک سیالات

 

-----------------------------------------------------------------------------------

اگر دروس عمران را به دو دسته مستحبات و واجبات قرار دهیم بارگذاری حتما در دسته واجبات موکد قرار میگیرد چرا که همه ما به عنوان یک مهندس عمران حتما باید بتوانیم بارگذاری یک سازه را انجام دهیم و... اما متاسفانه دربین جزوات متعددی که معرفی میشوند جزوه درس بارگذاری مظلوم واقع شده است که البته ما برای رفع این مظلومیت این جزوه را در 5 قسمت برای دانلود قرار داده ایم

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

-------------------------------------------------------------

جزوه ای که  اینبار معرفی میشود اولین بار توسط دوست خوبم جناب مهندس رودکی در وبلاگ موج عمران معرفی شد این جزوه که توسط ایشان به نام" هند بوک ايراني طراحي گام به گام سازه هاي فولادي" نامگذاری شده است در 17 فصل و 157 صفحه به تشریح کامل طراحی سازه های فولادی میپردازد و انصافا میتوان گفت یک راهنمای جامع برای دروس فولاد 1 و 2  که سرفصل های آن شامل موارد زیر است: کليات , قطعات کششي , قطعات فشاري , کف ستون , قطعات خمشي ,  مباحث تکميلي تيرها , تير مختلط , تير ستون,پيچش ,  :پيچ و پرچ , جوش  , :اتصالات ,  :تيرورق , بادبندها , قطعات با لختي متغيير,طراحي در برابر سختي ,  طراحي سازه خرپايي , جدول نيمرخ هاي ساختماني .

دانلود مستقیم از سرور سایت

 

------------------------------------------------------------------------------

امروز با یک جزوه مکانیک خاک در خدمت شما هستیم که بوسیله یکی از دوستانمان بنام آقای مهندس کیانوش نوری برای سایت ارسال شده است این جزوه با دیگر جزواتی که معرفی شده است تفاوت دارد چرا که بصورت فایل پاورپویت میباشد و در 128 اسلاید در 9 فصل طبقه بندی شده است و تمام مباحث را پوشش داده اسا یکی از مشخصه های این جزوه ذوق و سلیقه تهیه کننده آن است که با حوصله و صرف زمان تمام شکلها را در محیط پاورپویت کشیده اند و مباحث را بصورت بسیار شیوا انتقال داده اند در ادامه از شما دعوت میکنم که به دانلود این جزوه مشغول شوید

دانلود مستقیم از سرور سایت

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

--------------------------------------------------------------

جزوه راهسازی

فصل دوم : مطالعات مسیر

فصل سوم : نقشه های راه

فصل چهارم(بخش اول) : محاسبه حجم عملیات خاکبرداری و منحنی بروکنر

فصل چهارم(بخش دوم) : محاسبه حجم عملیات خاکبرداری و منحنی بروکنر 

فصل پنجم و ششم : قوس های افقی و قائم

فصل هفتم : قوس های اتصال

 

منبع :http://www.sakhtar.net/post/60

--------------------------------------------------------------

سد خاکی

دانلود

لینک کمکی دانلود پروژه و جزوه عالی سدهای خاکی

----------------------------------------------------------------

جزوه درسی سازه های فولادی مهندس تمیزی که با ارائه مثالهای زیاد وکاربردی به صورت کامل شما را با هدف این درس پیش می یرد که در 5 فصل زیر آماده شده است

 

برای دانلودهر فصل روی آن کلیک کنید

لینکهای مستقیم دانلود از سرور سایت

- فولاد و خواص آن

2-طراحی و محاسبه قطعات کششی

3- طراحی و محاسبه قطعات فشاری ( ستونها )   

4- طراحی و محاسبه اعضا خمشی

5- تیر ستونها

 --------------------------------------------------------------------------

 با تشکر از سایت منبع: http://www.icivil.ir

 

 

 


موضوعات مرتبط: کتب و جزوات دانشگاهی
[ سه شنبه چهاردهم شهریور 1391 ] [ 23:4 ] [ ]
 
 • عنوان کتاب:

  خاطرات تاج الملوک

  خاطرات تاج الملوک

 • نویسنده: تاج الملوک پهلوی
 • فرمت: PDF
 • زبان: فارسی
 • تعداد صفحات: 503
 • تاریخ درج: 23/4/1389
 • توضیحات:

  زندگی نامه بانو تاج الملوک پهلوی همسر رضا شاه پهلوی و مادر محمد رضا شاه پهلوی از سوی بنیاد تاریخ شفاهی (نعاصر), چاپ نویورک.

 • -----------------------------

 • عنوان کتاب:

  نادر شاه

 • فرمت: PDF
 • ارسال کننده: backup.reza449@gmail.com
 • زبان: فارسی
 • تعداد صفحات: 130

  نادر شاه

  دانلود - 1 مگابایت

    
     ---------------------------------------------------
   
 • عنوان کتاب:

  تاریخ مشروطه ایران

 • تاریخ مشروطه ایران

 • نویسنده: احمد کسروی
 • فرمت: PDF
 • زبان: فارسی
 • تعداد صفحات: 439
 • تاریخ درج: 11/1/1391
 • توضیحات:

  کتاب تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی در سال ۱۳۱۹ خورشیدی به چاپ رسید. این کتاب برجسته‌ترین سند نوشته شده درباره رویداد مشروطه و چند و چون آن می‌باشد و حتی در زمانی که نوشته‌های کسروی ممنوع و اندیشه‌اش باطل شمرده می‌شود این نوشتار همچنان آبشخور و گواه پژوهش‌های تاریخی است.

  دانلود - 26.6 مگابایت

    
     -------------------------------------------------------------

   

 • عنوان کتاب:

  پهلوی ها در 2 جلد

 • پهلوی ها در 2 جلد

 • فرمت: PDF
 • زبان: فارسی
 • تعداد صفحات: 1058
 • تاریخ درج: 14/10/1390
 • توضیحات:

  پهلوی آخرین دوران شاهنشاهی ایران بود که این دوران شاهنشاهی از سال 1304 با به قدرت رسیدن رضا شاه به وجود آمد و با انقلاب در سال 1357 این دوره از شاهنشاهی هم از بین رفت.در این دو جلد کتاب با این دوره از شاهنشاهی بیشتر آشنا خواهید شد.

  دانلود - 23.2 مگابایت

    
  ----------------------------------------------------------
   
 • عنوان کتاب:

  اشرف پهلوی در حسرت آرزوهای بر باد رفته

  اشرف پهلوی در حسرت آرزوهای بر باد رفته

 • فرمت: PDF
 • زبان: فارسی
 • تعداد صفحات: 51
 • تاریخ درج: 23/9/1390
 • توضیحات:

  اشرف پهلوی خواهر همزاد محمدرضا پهلوی است. نام وی در زمان تولد زهرا بود که بعدها به اشرف‌الملوک و اشرف تغییر یافت. اشرف بخاطر نوع شخصیت و دخالتش در سیاست ایران و دست داشتن در معاملات مالی و اقتصادی و نیز زندگی خصوصی جنجال‌برانگیزش مورد مخالفت شدید مخالفان حکومت پهلوی و انتقاد شدید دکتر محمد مصدق قرار داشت.

 •    دانلود - 1 مگابایت

    
  ------------------------------------------------------------
    
  • عنوان کتاب:

   کانون های استعماری ، کودتای 1299 و صعود سلطنت پهلوی

  • نویسنده: عبدالله شهبازی
  • فرمت: PDF
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحات: 34
  • تاریخ درج: 30/7/1388
  دانلود - 454 کیلوبایت 
    
     

   ----------------------------------------------------------------
 •  


  موضوعات مرتبط: کتابهای تاریخی
  [ یکشنبه هشتم مرداد 1391 ] [ 1:3 ] [ ]
   

   تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

  Gulliver's Travels into Several Remote Regions of the World (Paperback)

  Gulliver's Travels into Several Remote Regions of the World

  سفرهای گالیور

  Download free eBook PDF

  ---------------------------------------------------------

   

  Pinocchio: The Tale of a Puppet (Illustrated Edition) (Dodo Press) (Paperback)

  Pinocchio: The Tale of a Puppet (Illustrated Edition) (Dodo Press) 

  پینوکیو

  Download free eBook PDF

  -----------------------------------------------------------------------

   

   

   


  موضوعات مرتبط: کتابهای لاتین
  [ سه شنبه بیست و هفتم تیر 1391 ] [ 16:41 ] [ ]
   

   

   

  وقتی به دنیا میام، سیاهم،
  وقتی بزرگ میشم، سیاهم،
  وقتی میرم زیر آفتاب، سیاهم،
  وقتی می ترسم، سیاهم،
  وقتی مریض میشم، سیاهم،
  وقتی می میرم، هنوزم سیاهم ...
  و تو، آدم سفید،
  وقتی به دنیا میای، صورتی ای،
  وقتی بزرگ میشی، سفیدی،

  وقتی میری زیر آفتاب، قرمزی،
  وقتی سردت میشه، آبی ای،

  وقتی می ترسی، زردی،
  وقتی مریض میشی، سبزی،

  و وقتی می میری، خاکستری ای ...

  و تو به من میگی رنگین پوست ؟؟؟!!!

   

  This poem was nominated poem of 2005.
  Written by an African kid, amazing thought :
  "When I born, I Black, When I grow up, I Black,
  When I go in Sun, I Black, When I scared, I Black,
  When I sick, I Black, And when I die, I still black...
  And you White fellow,
  When you born, you pink, When you grow up, you White,
  When you go in Sun, you Red, When you cold, you blue,
  When you scared, you yellow, When you sick, you Green,
  And when you die, you Gray...
  And you call me colored ???!!!


  موضوعات مرتبط: کتابهای لاتین
  [ دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1391 ] [ 0:50 ] [ ]
   

  دانلود کتابهای سیاسی اجتماعی

   
  نام کتاب : کتاب تروریسم و جنگ نام نویسنده : هاوارد زین زبان : پارسی تعداد صفحه : 210 قالب : PDF حجم : 1.15 MB

  دانلود

   -------------------------------------------------------------------

   
  نام کتاب : جامعه شناسی انقلاب مخملی در ایران نام نویسنده : مرتضی رضوی زبان : پارسی تعداد صفحه : 59 قالب : PDF حجم : 418KB

   دانلود

  ----------------------------------------------------------------------------
  نام کتاب : حاکمیت بر رسانه نام نویسنده : وام چامسکی،ترجمه:سعید ساری اصلانی زبان : پارسی تعداد صفحه : 55 قالب : PDF حجم : 622KB

   دانلود

  ----------------------------------------------------------------------
  نام کتاب : نظریه ی هویت حزب الله ایران نام نویسنده : ستاد مرکزی حزب الله ایران زبان : پارسی تعداد صفحه : 158 قالب : PDF حجم : 1.79MB

   دانلود

  ---------------------------------------------------------------------------
  نام کتاب : فرازهایی از زندگی آدولف هیتلر نام نویسنده : پویا غیابی زبان : پارسی تعداد صفحه : 36 قالب : PDF حجم : 424 KB

   دانلود

   


  موضوعات مرتبط: کتابهای سیاسی
  [ جمعه یازدهم فروردین 1391 ] [ 0:53 ] [ ]
  [ یکشنبه سی ام مرداد 1390 ] [ 13:19 ] [ ]
   

  دانلود رایگان کتابهای تاریخی

  نام کتاب

  دریافت فایل

   

  همسران رضاشاه (همراه با تصاویر)

  دانلود

  تاریخچه پاسارگاد

  دانلود

  خدایان یونان قدیم

  دانلود

  سلطان محمود غزنوی

  دانلود

  مدافعات سقراط

  دانلود

  قیام جنگل( اسماعیل رائن)

  دانلود

  پادشاهان افسانه ای

  دانلود

  اصلاحات امیرکبیر

  دانلود

   


  موضوعات مرتبط: کتابهای تاریخی
  [ شنبه هفتم خرداد 1390 ] [ 15:51 ] [ ]

   

  کتابهای رایگان پزشکی

  نام کتاب

  دریافت فایل

   

  بیماری کاوازاکی

  دانلود

  هومئو پاتی چیست؟

  دانلود

  تاریخ حجامت

  دانلود

  تشریح بدن( اسامی لاتین بخشهای مختلف بدن)

  دانلود

  آداب طب و پزشکی در اسلام( مرتضی آملی)

  دانلود

  صوت درمانی (هیو)

  دانلود

  بیماریهای اعصاب و روان چیست؟

  دانلود

   


  موضوعات مرتبط: کتابهای پزشکی
  [ شنبه هفتم خرداد 1390 ] [ 0:25 ] [ ]
   

   
   
  .::.مجموعه کتابها ، تصاویر و نقاشی های صادق هدایت.::.
   

  گردآوری: http://ebookmobile.blogfa.com


  مجموعه کتابهای: بوف کور - حاجی آقا - زنده بگور - سه قطره خون - سایه روشن - پروین دختر ساسان - علویه خانم - کاروان اسلام - توپ مرواری - سگ ولگرد - اوسانه - وغ وغ ساهاب - ترانه های خیام - نوشته های پراکنده،به اضافه نقاشیهای صادق هدایت و 120 عکس با توضیحات مربوطه.

  هرکدام بصورت جلدی جداگانه اما در یک کتاب با قابلیت سرچ کتاب یا داستان.

  دانلود

   

  [ یکشنبه یکم خرداد 1390 ] [ 18:15 ] [ ]
   

  تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

  عنوان : زن زیـادی

  نویسنده: جلال آل احمد
  موضوع : داستان
  زبان: فارسی
  نوع فایل: PDF
  تعداد صفحات: 172
  حجم : 780 کیلوبایت

  لینک دانلود

   ******************

  عنوان : سفر به ولایت عزرائیل
  نویسنده: جلال آل احمد
  موضوع : داستان
  زبان: فارسی
  نوع فایل: PDF
  تعداد صفحات: 69
  حجم : 335 کیلوبایت

  لینک دانلود

   ******************

  عنوان : مجموعه 13 داستان
  نویسنده : جلال آل احمد
  زبان : فارسی
  نوع فایل : PDF
  تعداد صفحات :64
  حجم : 448(کیلوبایت)

  لینک دانلود

   ******************

  عنوان : داسـتان های زنان
  نویسنده: جلال آل احمد
  موضوع : داستان
  زبان: فارسی
  نوع فایل: PDF
  تعداد صفحات: 83
  حجم : 437 کیلوبایت

  لینک دانلود

   ******************

  عنوان : نون والقـلم
  نویسنده: جلال آل احمد
  موضوع : داستان
  زبان: فارسی
  نوع فایل: PDF
  تعداد صفحات: 133
  حجم : 921 کیلوبایت

  لینک دانلود

   ******************

  عنوان : جشن فرخنده
  نویسنده: جلال آل احمد
  موضوع : داستان
  زبان: فارسی
  نوع فایل: PDF
  تعداد صفحات: 13
  حجم : 94 کیلوبایت

  لینک دانلود

   ******************

   

  [ یکشنبه یکم خرداد 1390 ] [ 17:45 ] [ ]
   

  دانلود رایگان رمان های لاتین

   

  نام کتاب

   

  نام نویسنده

  دریافت کتاب

  جنگ و صلاح(خلاصه) لئوتولستوی دانلود
  بابا لنگ دراز (خلاصه) جین وبستر دانلود
  کلبه عموتم هریت بیچر استو دانلود
  عشقبازی ناپلئون لئون ویال دوریویر دانلود
  مومیایی ماکس آلن کولینز دانلود
  یازده دقیقه پابلو کوئیلو دانلود
  راز داوینچی دن براون دانلود
  نامه به کودکی که هرگز زاده نشد اوریانا فلاچی دانلود
  خاطرات روسپیان سودا زده من گابریل گارسیا مارکز دانلود
  بیگانه آلبر کامو دانلود
  جنایات و مکافات فئودور داستایوسکی دانلود

   

   


  موضوعات مرتبط: کتاب رمان
  [ یکشنبه یکم خرداد 1390 ] [ 17:27 ] [ ]

  document.write('');  

   

  .::.سری دوم کتابهای رمان ایرانی (رایگان).::.

   

  نام کتاب

   

  نام نویسنده

  دریافت کتاب

  روی ماه خداوند را ببوس مصطفی مستور دانلود
  خلاصه ۱۹ رمان فارسی محمدعلی سپانلو دانلود
  فریدون سه پسر داشت عباس معروفی دانلود
  چاه بابل رضا قاسمی دانلود
  سنگی بر گوری جلال آل احمد دانلود
  دارالمجانین سیدمحمدعلی جمالزاده دانلود
  بوف کور صادق هدایت دانلود
  در ولایت هوا (طنز) هوشنگ گلشیری دانلود
  یلدا م.مودب پور دانلود
  کافه رنسانس سامان قهرمان دانلود
  ناتنی مهدی خلجی دانلود

   

   

  [ یکشنبه یکم خرداد 1390 ] [ 17:0 ] [ ]
   

   سایتهای مفید کتاب برای کتابخوانها

   

  وبلاگ کتابخانه من : کتب رایگان فارسی و لاتین  کتابهای صوتی  زندگینامه شاعران و نوسندگان 

   www.my-ketabkhaneh.blogfa.com

   

   وبلاگ کتابهای صوتی رایگان

  www.audiobook.blogfa.com

   

  کتاب های الکترونیکی موبایل ( پرنیان )

  www.ebookmob.com

   

  دانلود کتاب الکترونیکی | کتابناک

  www.ketabnak.com

   

  دانلود ايبوك ها و كتاب هاي رايگان فارسي :: كتابخانه مجازي قفسه ...

  www.farsiebook.com

     

   

  مركز ارائه اطلاعات در زمينه كتابهاي منتشر شده در ايران

  كتاب راهنما براي خريداران خودرو

  كتاب نقاشي به همراه رنگ آميزي براي كودكان 

  موتور جستجوي انواع كتاب  

  سايت انجمن كتاب كودكان 

  فروش كتاب در اينترنت 

  انواع كتاب مورد نظرتان در اين سايت موجود مي باشد

  موتور جستجوي انواع كتاب

  مجله كتاب

  كتاب آبي در زمينه ساختمان و ساخت و ساز

  يك موتور جستجوي كتاب

  نمايشگاه كتاب Frank furt

  كتاب ميراث امريكا

  كتاب جوانان و نوجوانان

  مركز خريد كتابهاي ايراني

  جستجو و خريد كتاب

  يكسري كتابهاي قديمي

  كتابهاي ايراني 

  كتابي در زمينه خلاقيت

  كتاب خاطراتو رويا با امكان ايجاد يك كتابچه براي خودتان

  كتاب گرامر و علائم نگارشي

  راهنماي جامع فروشندگان كتاب كشور امريكا

  كتابهاي مسيحيان

  كتاب و سيستمهاي كتابخانه اي

  يك سايت اطلاع رساني در زمينه كتاب مورد نظرتان

  موتور جستجوي كتاب

  يك فروشگاه كتاب با انواع كتاب در موضوع هاي مختلف

  انواع كتاب تخصصي و عمومي

  بهترينهاي كتاب در اين سايت

  كتاب جامعه كودكان

   

   

   

   

  خانه كتاب به همراه موتور جستجو

  فروشگاه كتاب هاي اسلامي

  كتاب اسلامي به همراه مولتي مديا 

  ارگان كتاب هاي اسلامي 

  كتاب هاي اسلامي قرآن، احاديث و كتابهاي مختص كودكان 

  كتاب هاي اسلامي موجود در كانادا 

  بزرگترين سايت در زمينه كتابهاي ايراني

  كتابهاي بين المللي

  كتابهايي در مورد اسلام و مسلمانان

  فروشنده و صادر كننده كتابهاي اسلامي و عربي

  سرويسهايي در زمينه كتابهاي اسلامي

  كتاب هاي آشپزي

  بهترين كتابهاي آشپزي

  كتاب آشپزي Heming way 

  كتاب آشپزي شما در اينترنت

  غذاهاي روح

  خريد كتابهاي آشپزي

  كتاب داستان

  كتاب دعاي مسيحيان

  دائرة المعارف ايرانيكا

  كتاب در زمينه رايانه (فارسي)

  سايت شركت جهان كتاب

  سايت انتشارات مزدا

  سايت انتشارات Rowzan

   

  منبع :  http://ketab.blogfa.com/

   

  [ شنبه سی و یکم اردیبهشت 1390 ] [ 15:17 ] [ ]
   

  سری اول کتابهای رمان ایرانی (رایگان)

  تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

  نام کتاب

  نام نویسنده

  دریافت

  کاش یک زن نبودم آرمین محمدی دانلود
  کوچه های خاطره نسرین سیفی دانلود
  پسران آدم حامد احمدی دانلود
  چشمهایی به رنگ عسل زهره کلهر دانلود
  ملکوت بهرام صادقی دانلود
  عروس نخجوان علیرضا ذیحق دانلود
  شبهای استانبول علیرضا ذیحق دانلود

    


  موضوعات مرتبط: کتاب رمان
  [ شنبه سی و یکم اردیبهشت 1390 ] [ 1:11 ] [ ]
   

   
  .::.رمانهای عاشقانه و داستانی.::تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد 
   
  دانلود رمان زنان کوچک| لوئیزامی آلکوت

  عنوان: زنان کوچک
  نویسنده: لوئیزامی آلکوت
  مترجم: فرزین مروارید

  دانلود

  تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

  دانلود رمان روی ماه خداوند را ببوس

  کتاب:روی ماه خداوند را ببوس
  نویسنده:مصطفی مستور
  فایل:pdf
  دانلود
  توضیحات:((هر کس روزنه ای است به سوی خداوند، اگر اندوهناک شود. اگر به شدت اندوهناک شود.))
  این کتاب رمانی است تقریبا فلسفی که برهه ای از زندگی پسری را به قلم آورده که به واسطه خداوند عاشق می شود اما به ناگاه در وجود خداوند شک می کند و این شک زندگی اش و حتی عشقش را تحت الشعاع قرار می دهد و مسئله وجود خداوند اصلی ترین موضوع زندگی اش می شود و هم زمان که در پی یافتن پاسخ این سوال است بر روی موضوع پایان نامه اش که علت خودکشی یک استاد دانشگاه جوان است کار می کند و...

  تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

   

  دانلود رمان امانت عشق

  دانلود رمان امانت عشق | فریده شجاعی به صورت pdf

  http://www.4shared.com/file/146635059/8 ... eshgh.html

   

   تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

   

  دانلود رمان رنگ گل نسترن | زهرا رضا زاده

  رنگ گل نسترن | زهرا رضا زاده

  دانلود 

   

   تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

   

  دانلود رمان چشمهای بارانی | فهمیه سلیمانی

  دانلود

   

  تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

  دانلود رمان رویای ناتمام | سعید کوشافر

  دانلود

   

  تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

  دانلود رمان بازگشت به خویشتن | فریبا قربانی

  دانلود

   

  تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

  دانلود رمان خواستگاری یا انتخاب | م.مودب پور

  کتاب:خواستگاری یا انتخاب
  نویسنده:م.مودب پور
  توضیح:این کتاب به صورت فیلم نامه است.
  فایل:pdf
  دانلود

  تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

   

  خداحافظ زندگی
  نویسنده : مسعود خاک نژاد

  لینک دانلود

  تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

   

   دانلود رمان اتوبوس آبی

  نویسنده: ر.اعتمادی


  پسورد:www.novels.parsiblog.com


  دانلود قسمت اول


  دانلود قسمت دوم


  دانلود قسمت سوم


  دانلود قسمت چهارم


  دانلود قسمت پنجم


  دانلود قسمت ششم

  تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

   

  دانلود رمان خرمگس

  خرمگس (به انگلیسی: The Gadfly) نام داستانی از نویسنده انگلیسی، اتل لیلیان وینیچ می*باشد که در دهه ???? انتشار یافت. این داستان در کشور ایران، توسط خسرو همایون*پور و ترجمه*ای دیگر توسط داریوش شاهین به فارسی برگردان شده*است.

  این کتاب در سال ???? در انگلستان و آمریکا منتشر شد. وینیچ در این کتاب سیمای انسان*هایی را مجسم کرده*است که برای کسب آزادی, استقلال و حقوق اجتماعی خود دست به مبارزه می*زنند و در این راه از مرگ نیز هراسی ندارند. «عشق» در این کتاب مقامی ارجمند دارد.نقش اصلی این کتاب آرتور برتن است که یک انگلیسی مقیم در ایتالیا در زمان سلطه? اطریشی ها بر این کشور است، او پس از شکست عشقی خود دست به یک ماجراجویی بزرگ می*زند و بعدها دوباره به ایتالیا بازمیگردد و در یک گروه انقلابی به کار مشغول می*شود.

   
  دانلود کتاب

  تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

   

  دانلود کتاب " تاریخ یک جنایت" از ویکتور هوگو

  بخش اول:

  http://www.2shared.com/file/10541889.../Victor_1.html


   بخش دوم:

  http://www.2shared.com/file/10638158.../Victor_2.html

   

   

   

   


  موضوعات مرتبط: کتاب رمان
  [ جمعه سی ام اردیبهشت 1390 ] [ 3:3 ] [ ]
  سهراب سپهری
  Sohrab.jpg
  زمینه فعالیت شاعر و نقاش
  تولد:

  ۱۵ مهر، ۱۳۰۷ / ۷ اکتبر، ۱۹۲۸
  کاشان، ایران

   

  وفات:

  ۱ اردیبهشت، ۱۳۵۹ (۵۱ سال)

  / ۲۱ آوریل، ۱۹۸۰
  تهران، ایران

  محل زندگی

   

  کاشان، تهران

  مدفن امامزاده سلطان‌علی، مشهد اردهال
  پیشه مدرّس هنرستان هنرهای زیبا

   

  اجرا: زنده یاد خسرو شکیبایی          زمان: ۲۶ دقیقه

  دانلود (حجم: 12.5MB)

  (Download Server: 4Shared     Format: Mp3     Archive Type: RAR)


   

  صمد بهرنگی

  صمد بهرنگی
  زادروز ۲ تیر ۱۳۱۸
  تبریز
  درگذشت ۹ شهریور ۱۳۴۷
  رود ارس و در ساحل روستای شام‌گوالیک
  پیشه داستان‌نویس، محقق، مترجم، و شاعر
  گفتاورد «مرگ خیلی آسان می‌تواند به سراغ من بیاید، اما من تا می‌توانم زندگی کنم، نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شوم که می‌شوم، مهم نیست. مهم این است که زندگی یا مرگ من، چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد…»

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ۲۴ ساعت در خواب و بیداری

  نویسنده: صمد بهرنگی

  راوی: نرگس                 زمان: ۴۲ دقیقه

  دانلود (حجم: 7.5MB)

  (Download Server: Mediafire    Format: Mp3     Archive Type: RAR)

   

  سرور دوم:

  دانلود (حجم: 7.5MB)

  (Download Server: 4Shared     Format: Mp3     Archive Type: RAR)


  صادق هدایت

  آخرین عکس صادق هدایت،۱۳۲۹(صادق هدایت این عکس را برای تمام خویشاوندان خود فرستاد.)[۱]
  زادروز ۲۸ بهمن ۱۲۸۱ / ۱۷ فوریه ۱۹۰۳
  تهران، ایران
  درگذشت ۱۹ فروردین ۱۳۳۰ / ۹ آوریل ۱۹۵۱
  پاریس، فرانسه
  آرامگاه گورستان پر لاشز، قطعه ۸۵، پاریس
  محل زندگی ایران
  هندوستان
  فرانسه
  ملیت Flag of Iran ایرانی
  پیشه حسابدار بانک ملی ایران،
  کارمند وزارت خارجه
  سال‌های فعالیت ۱۳۰۲ تا ۱۳۲۹
  نهاد دانشکدهٔ هنرهای زیبای تهران
  سبک داستان کوتاه، رمان
  والدین هدایت‌قلی هدایت اعتضادالملک
  و زیورالملک
  گفتاورد «در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره روح را آهسته و در انزوا می‌خورد و می‌تراشد. این دردها را نمی‌شود به کسی اظهار کرد.» (بوف کور)

  وبگاه

  سایت رسمی «دفتر هدایت»
  صفحه در وب‌گاه IMDb

   

  سه قطره خون

  داستان های «محلل» و «طلب آمرزش» از مجموعه سه قطره خون

  نویسنده: صادق هدایت

  داستان «محلل»              راوی: هانیه سلیمی             زمان:۲۳ دقیقه

  دانلود (حجم: 5.7MB)

  داستان «طلب آمرزش»     راوی: هانیه سلیمی             زمان:۲۷ دقیقه

  دانلود (حجم: 6.4MB)

  (Download Server: 4Shared     Format: Mp3     Archive Type: RAR)


   

  دکتر حسین محی الدین الهی قمشه‌ای
  Ghomshei.jpg
  دکتر حسین محی الدین الهی قمشه‌ای
  زمینه فعالیت عارف، فیلسوف، ادیب، سخنران، مترجم و نویسنده معاصر
  ملیت Flag of Iran.svg ایران
  تولد ۱۴ دی ماه ۱۳۱۸ (۴ ژانویه ۱۹۴۰)
  تهران
  والدین مهدی الهی قمشه‌ای و طیبه تربتی
  همسر(ها) پروین زندی
  مدرک تحصیلی دکتری الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه تهران
  دانشگاه تدریس در دانشگاه تهران و سایر مراکز آموزش عالی
  علت شهرت تالیف‌ها و سخرانی‌ها
  وب‌گاه رسمی www.drelahighomshei.com

   

  سخنرانی هایی از دکتر الهی قمشه ای

   

  کیمیای عشق (حجم: 5.3MB)

  باغ دل (حجم: 7.3MB)

  در جوهر نیکویی (حجم: 9.5MB)

  انسان و عرفان (حجم: 6.8MB)

  عرفان در دنیای تکنولوژی (حجم: 6.8MB)

  هنر و معماری (حجم: 6.8MB)

  گوهر حوا (حجم: 5.5MB)

  هنر و تزکیه (حجم: 4.6MB)

  هنر و زیبایی (حجم: 10.6MB)

  هویت ایرانی (حجم: 7MB)

  لطایف بسم الله (حجم: 5.8MB)


   

  سیمین دانشور
  Simin Daneshvar.jpg
  دکتر سیمین دانشور
  ملیت ایرانی
  تولد ۸ اردیبهشت ۱۳۰۰ سن : ۹۰ سال
  شیراز
  والدین قمرالسلطنه حکمت، محمدعلی دانشور
  پیشه نویسنده و مترجم
  همسر(ها) جلال آل احمد

  سو و شون

  نویسنده: سیمین دانشور

  راوی: فاطمه بید مشکی       زمان کل: ۱۱ ساعت و ۴۷ دقیقه

  دانلود بخش اول (حجم: 14MB) 

  دانلود بخش دوم (حجم: 17.5MB)

  دانلود بخش سوم (حجم: 17.4MB)

  دانلود بخش چهارم (حجم: 13.7MB)

  دانلود بخش پنجم (حجم: 17.1MB)

  (Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR) 


   

  حسین پناهی
  تولد ۶ شهریور ۱۳۳۵
  (یا به عبارتی ۶ شهریور ۱۳۳۹)
  روستای دژکوه، شهرستان کهگیلویه، ایران
  والدین ماه كنیز، علی‌پناه پناهی
  مرگ ۱۴ مرداد ۱۳۸۳ (۴۸ ساله)
  خانه‌اش در خیابان جهان‌آرا، تهران
  پیشه بازیگر، کارگردان، نویسنده، شاعر‌
  سال‌های فعالیت ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۲
  همسر(ها) شوكت
  فرزندان لیلا پناهی
  آنا پناهی
  سینا پناهی
  وب‌گاه رسمی وب سایت رسمی حسین پناهی
  صفحه در وب‌گاه IMDb
  صفحه در وب‌گاه سوره

  سلام، خداحافظ

  شعر و صدای: زنده یاد حسین پناهی - پرویز پرستویی

  زمان کل: ۱ ساعت و ۱۹ دقیقه

   دانلود بخش اول (حجم: 13.2MB)

  دانلود بخش دوم (حجم: 14.2MB) 

  (Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR) 


   


  موضوعات مرتبط: کتابهای صوتی
  [ جمعه سی ام اردیبهشت 1390 ] [ 0:46 ] [ ]

   

  رمان چیست؟

   

  رمان کلمه‌ای فرانسوی است به معنای داستانی که به نثر نوشته شود و شامل حوادثی ناشی از تخیل نویسنده باشد و آن، اقسامی دارد. رمان آموزشی که داستانی است شامل مطالب علمی، طبیعی و فلسفی، رمان پلیسی که داستانی حاکی از حوادث مربوط به دزدی، جنایت و کشف آن‌ها توسط کاراگاهان زبردست است، رمان تاریخی که داستانی است که اساس آن مبتنی بر وقایع تاریخی باشد و رمان عشقی که داستانی است که شالودهٔ آن بر عشق نهاده باشد.[۱]

  رمان در زبان فارسی، مترادف نوول[۲] در زبان انگلیسی است. نوول به معنی نو، جدید، بدیع، رمان، داستان‌های کوتاه، کتاب داستان و داستان عشقی کوتاه آمده است[۳]. علت وارد شدن کلمهٔ رمان به جای کلمهٔ نوول به زبان فارسی را می‌توان در نزدیکی بیشتر ایرانیان متجدد و واردکنندهٔ محصولات فرهنگی به ایران، به زبان فرانسه دانست.

   تاریخچه

  در اصل کلمهٔ رمان، معرف زبان پیشین و عامیانهٔ فرانسویان بود که در مقابل زبان لاتین، زبان عالمانه و ادبی آن روزگار، قرار داشت. ضمنا به آثار ادبی منظوم از نوع داستان‌های تخیلی و ساختگی که به زبان رومیایی (رمان) کتاب شده بود نیز اطلاق می‌شود. نظیر رمان‌های حاوی اوضاع و احوال شوالیه‌ها و یا رمان‌های سازگار و متناسب با نزاکت و تعلیم و تربیت. رمان در مورد همهٔ آن چیزهایی گفته می‌شود که مربوط به تمدن، هنر و مخصوصا زبان‌های آن ردیف از کشورهایی است که از قرن پنجم تا قرن دوازدهم میلادی تحت سیطرهٔ مادی و معنوی رومی‌ها بودند. از میان زبان‌های رمان می‌توان فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، رومانیایی و پرتغالی را نام برد. در قرون وسطی رمان به زبان ادبی شمال فرانسه و از ۱۰۶۶ میلادی به زبان ادبی انگلستان نیز اطلاق می‌شده‌است. در نتیجه می‌توان گفت که از قرن ۱۲ میلادی به بعد، فرانسه شمالی و انگلستان زمینهٔ مساعدی را برای رشد و انتشار فرهنگ و تمدن فراهم آورده بودند که بیان ادبی دست اول آن زبان رمان و به صورت داستان‌سرایی و قصه‌گویی منظوم بود. بدین ترتیب نوع ادبی داستانی از آن‌جا که به زبان رمان نوشته می‌شود، به رمان معروف شد.[۴] در قرون وسطی داستان شهسوارانه مطلوب شمرده می‌شد (از همان نوع داستان‌های عیاری فارسی). در قرن شانزدهم رابله و سروانتس آن‌را به معنای کمابیش امروزی به کار بردند که در قرن هفدهم جا افتاد. سرانجام در قرن نوزدهم، رمان چه از نظر شمار آثار و چه از لحاظ زبان و ساختار، به اوج شکوفایی رسید. از این‌رو قرن نوزدهم را دورهٔ خاصی در تاریخ داستان‌نویسی در اروپا و مبدا اشاعهٔ آن در نقاط دیگر جهان می‌شناسند.[۵]

   ساختار رمان

  ساختار رمان ارتباط بین دو نظم است. نظم عددی صفحه‌ها و نظم زمانی وقایع. رمان به شکل کتاب است و از صفحه‌هایی تشکیل شده‌است که به ترتیب خوانده می‌شوند. ضمنا رمان روایتی است که از حوادثی که در طول زمان انجام می‌پذیرد. ساده‌ترین ساختار برای رمان، ساختاری است که در آن، هر دو نوع نظم بر هم منطبق شوند. یعنی اولین حادثه در کتاب، همان واقعهٔ مهمی است که پیش از همه روایت می‌شود. پیش از این هیچ حادثه‌ای آن‌قدر اهمییت ندارد که در بخش‌های بعدی کتاب بر آن تاکید شود. با ورق زدن کتاب، حوادث به ترتیب زمانی به دنبال هم می‌آیند و وقتی به صفحهٔ پایانی رسیدیم، آخرین رویداد مهم پایان می‌پذیرد. البته چنین ساختار ساده‌ای بسیار کم دیده می‌شود. اغلب اولین فصل کتاب شامل میانه یا پایان حادثه‌ای است و آخرین فصل میانه‌ای است که پایانش به تخیل خواننده واگذار شده‌است. گاهی ساختار بسیار پیچیده‌است. به طوری که وقایع رمان به طور مکرر از گذشته به آینده در حال نوسان است.[۶]

   

   رمان مدرن

  رمان‌نویسان خود محصول دوره و زمانه و جامعه‌ای هستند که در آن زندگی می‌کنند.[۸]. این گفته روشن می‌کند که با تغییرات جامعه، رمان نیز تغییر می‌کند و شکل تازه‌ای به خود می‌گیرد. کارلوس فوئنتس در آغاز مقالهٔ سروانتس و نقد خواندن می‌گوید: «اگر از من بپرسند عصر جدید از چه زمانی آغاز شد، می‌گویم از آن زمانی که دن کیشوت لامانچا در سال ۱۶۰۵ میلادی دهکدهٔ خود را ترک گفت، به میان دنیا رفت و کشف کرد که دنیا به آن‌چه او درباره‌اش خوانده، شباهتی ندارد».[۹]. به عبارتی، دن کیشوت همان من تنها یا انسان مدرنی است که از نیروهای غیر بشری و حمایت‌های اساطیری بهره‌ای ندارد و خود باید به تنهایی به مبارزه با دنیایی برخیزد که با او بیگانه‌است. در حالی که در حماسه‌ها و رمانس‌ها و داستان‌های پهلوانی اگر دقت کنیم، می‌بینیم که آشیل و ادیپوس یونانی، جهان را همان‌طور تفسیر می‌کنند که آرتورشاه انگلیسی و رولان فرانسوی. اینان در آن‌چه می‌بینند تردید نمی‌کنند و به حقیقتی یگانه باور دارند. آلخوکار پانتیه می‌گوید: «سروانتس «من» جدیدی ابداع می‌کند» و اکتاویو پاز در تعریف ادبیات جدید می‌گوید: «ادبیات جدید هم مثل ادبیات گذشته از قهرمانان و اوج و فرود آنان می‌گوید اما آنان را تحلیل هم می‌کند. دن کیشوت، آشیل نیست؛ او در بستر مرگ سخت به کند و کاو در وجدان خود می‌پردازد».[۱۰] به زبان دیگر، رمان مدرن غربی مبتنی بر اندیشه‌های اومانیستی پس از رنسانس است[۱۱] در واقع از دن کیشوت به بعد است که همزمان با کشفیات جدید در علم و جنبش‌هایی نظیر دین‌پیرایی تقابل انسان با گذشتهٔ خویش آغاز می‌شود و فرزندان این زمانه، رمان مدرن می‌نویسند.

   شاخصه‌های رمان مدرن

  مهمترین مولفه‌های رمان مدرن از دیدگاه فلسفی هنر عبارتند از: بحران واقع‌نمایی، مرکزیت‌زدایی، آشنایی زدایی، انزوا و ابهام معنایی. از نظر صوری نیز رمان مدرن با قهرمان سنتی، طرح قصه و راوی المپی وداع می‌گوید. کنراد کنست فقدان فضای معنوی و تجلی ارزش‌های اخلاقی را مهم‌ترین شاخصهٔ رمان مدرن می‌داند و معتقد است این رمان‌ها از نظر حال و هوا بسیار متشنج و دارای تضاد هستند. دیگر عبارتی از انجیل و ایمان به انسانیت، که تغییری نکرده باشد، در میان این منجلاب هزل و غرائز پست پیدا نمی‌شود. انسان‌ها به عنوان افرادی نفرت‌انگیز، به عنوان دنباله‌روهایی متوسط، مدیران تازه به دوران رسیده، متقلب و عیاش، شکنجه‌گر و قربانیان دست‌بسته نشان داده می‌شوند.[۱۲]

  برخی از رمان‌های مهم غربی (قرن بیستم) عبارت‌اند از:

   رمان فارسی

  در حقیقت رمان فارسی با رمان سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، به قلم میرزا حبیب اصفهانی آغاز می‌شود. این رمان سرشار است از حقایق تاریخی و اجتماعی عصر قجر، لطایف و بدایع، آداب و رسوم و عقاید ایرانیان و شیوهٔ مملکت‌داری حکام قاجار. محمدتقی بهار می‌گوید: «این رمان به عنوان شاهکار قرن سیزدهم ادبیات فارسی شناخته می‌شود».[۱۵]

   تاریخچه رمان در ایران

  این نوع ادبی داستان و داستان‌نویسی بر اثر توسعهٔ ارتباط ایران و اروپا در زبان فارسی پدید آمده‌است. و داستان‌نویسی به شیوهٔ امروزی در کشورهای عربی، ترکیه، ایران و هندوستان کمابیش همزمان و در اواخر نیمهٔ دوم قرن نوزدهم باب شده‌است. از موجبات و مقدمات پیدایش رمان در زبان فارسی می‌توان به ورود صنعت چاپ، تاسیس مطبوعات و ترجمه از زبان‌های اروپایی که تحت تاثیر زبان فرانسه و بعدها تحت تاثیر زبان‌های روسی و انگلیسی بوده‌است، اشاره کرد. از رمان‌های این دوره می‌توان به امیرارسلان نامدار، کتاب احمد (نوشتهٔ طالبوف) و سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ اشاره کرد. داستان فارسی امروزی از آغاز قرن بیستم رواج یافت. گرایش‌های ملی‌گرایانه و جست و جوی اساطیر کهن بر داستان‌نویسی این دوره تاثیر گذاشته‌است. در این رابطه می‌توان به آثاری همچون شمس و طغرا، عشق و سلطنت، دام‌گستران، لازیکا، دلیران تنگستان، تهران مخوف، هما، پریچهر، زیبا، جنایات بشر یا آدم فروشان قرن بیستم، دارالمجانین و دسیسه اشاره کرد.[۱۶]

   رمان مدرن در ایران

  رمان مدرن در ایران با صادق هدایت (بوف کور) آغاز می‌شود. سپس با صادق چوبک (سنگ صبور) و هوشنگ گلشیری (شازده احتجاب) ادامه می‌یابد. جریان مدرنیسم پس از پیروزی انقلاب به حاشیه رانده شد و یک دهه بعد دوباره اقبال بدان افزون گردید. هوشنگ گلشیری موثرترین تئوریسین رمان مدرن بعد از انقلاب است که چه با آثار خود چون رمان‌های آیینه‌های دردار و جن‌نامه و چه با درس‌های داستان‌نویسی خود، برخی نویسندگان جوان را به این مسیر سوق داد. رمان‌های نوشدارو (علی موذنی، ۱۳۷۰)، سمفونی مردگان (عباس معروفی، ۱۳۶۸)، نقش پنهان (محمد محمدعلی، ۱۳۷۰)، نیمهٔ غایب (حسین سناپور، ۱۳۷۸) و دل دل‌دادگی (شهریار مندنی‌پور، ۱۳۷۷) از جمله نمونه‌های برجسته رمان مدرن در این دوره هستند.

  رمان مدرن فارسی پس از انقلاب عمدتا به نقد وضعیت فرهنگی و سیاسی موجود در جامعه می‌پردازد. رویکرد اصلی جریان مدرن، همچون رئالیست‌های سنتی رویکردی انتقادی است با این تفاوت که موضوع انتقاد آنان نه نظام سلطنتی پیش از انقلاب، بلکه وضعیت سیاسی حاضر است. مهمترین تفاوت مدرنیسم داخلی با مدرنیسم غربی در همین تفاوت نگرش به تحولات اجتماعی نهفته‌است. مدرنیسم غربی با کناره‌گیری از واقعیت بیرونی، به ذهنیت‌گرایی افراطی پناه می‌برد و هیچ‌گونه مسئولیت اجتماعی یا نقش اصلاح‌طلبی برای خود قائل نیست. اما نویسندهٔ مدرنیست داخلی که نمی‌تواند خود را از دغدغه‌های سیاسی و اجتماعی روزانه رها سازد، رویکرد انتقادی اسلاف رئالیست خود را البته با تکنیک‌های روایت ذهنی مدرن در عرصه‌های اجتماعی دنبال می‌کند. و بدین ترتیب احساس می‌کند به مسئولیت اجتماعی و ایدئولوژیک خود عمل کرده‌است. رمان مدرن فارسی علی‌رغم آن‌که فرمی مشابه آثار مدرن غرب دارد، نگاه سنتی خود را به موضوعات حفظ می‌کند. روح و اندیشه ذاتی رمان غرب مبتنی بر نیست‌انگاری اومانیستی است و درک این اندیشه مستلزم آشنایی و انس عمیق نویسنده با ادبیات غرب است؛ اما این حس و حال اومانیستی هیچ‌گاه در نویسندگان داخلی به کمال یافت نشده‌است و به همین صورت نوعی دوگانگی و تضاد در صورت و محتوای رمان مدرن فارسی قبل و بعد از انقلاب وجود دارد. نویسندگان رمان مدرن در نقد هنجارهای ناشی از نوعی تفکر دینی عمدتا به دو مضمون می‌پردازند. نخست ستیز سنت و مدرنیته در قالب جنگ پدران و پسران و دوم نقد برخی از ارزش‌های اخلاقی رایج؛ گفتمان رمان مدرن فارسی در واقع همان گفتمان صادق هدایت در بحث تجدد و عقب‌ماندگی است که این‌بار فاقد صراحت است.[۱۷]

   رمان زنانه

  در بوف کور دو شخصیت زن وجود دارند. یکی زنی اثیری با چشم‌های جادویی و اندام اثیری و دیگری زنی لکاته و بدکاره. بعد از هدایت نیز نویسندگان بسیاری بوده‌اند که با سبک و تکنیک مدرن نوشتند اما آن‌ها نیز برای شخصیت زن داستان خود، همین دو شخصیت را انتخاب کردند. سیمین دانشور اولین زنی است که در رمانش سووشون، این نگاه سنتی به زن را شکسته‌است. زری شخصیت اصلی کتاب، زنی است با ترس‌ها و تنهایی‌هایش که به تدریج در خلال داستان تحول پیدا می‌کند؛ گرچه او در ابتدا زنی ترسو و محافظه‌کار است، اما در پایان به زنی شجاع بدل می‌شود. این نگاه منجر به شکل‌گیری نوع جدیدی از رمان در ایران شده‌است که به رمان زنانه مشهور است. موضوع اصلی رمان‌های زنان بر محور مسائل خود آنان دور می‌زند. به نظر آن‌ها رمان بهترین محمل برای بروز دنیای درونی، تنهایی، دردها و رنج‌های آنان است و می‌تواند آنان را در راه احقاق حقوق خود یاری کند.زنان رمان‌نویس به سختی تلاش می‌کنند تا هویت خویش را در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و به ویژه ادبی ابراز کنند. جوایزی که در سال‌های اخیر به دست آورده‌اند، نشانهٔ قابلیت و سعی و تلاش آنان است. پیش از انقلاب زنان رمان‌نویس اندکی وجود داشتند اما پس از انقلاب به تعداشان افزوده شده‌است. اکنون حدود پنجاه زن رمان‌نویس وجود دارند که بیش از نیمی از آن‌ها تحصیل‌کرده هستند. از میان آن‌ها می‌توان به زویا پیرزاد، فریبا وفی، سپیده شاملو و دیگران اشاره کرد.[۱۸]

  برخی از رمان‌های مهم فارسی عبارت‌اند از:

  منبع: دانشنامه ویکی پدیا

   


  موضوعات مرتبط: رمان چیست؟
  [ سه شنبه سی ام فروردین 1390 ] [ 2:8 ] [ ]
   

  آگهی مربوط به فروش آپارتمان

   

  مشخصات ملک:

  آپارتمان ۷۴ متری طبقه اول در مجتمع ۱۷ واحدی قولنامه ای  تک خواب

  دارای امکانات: آب برق گاز تلفن کف موکت  کابینت کامل  تراس  انباری  کمددیواری  پارکینگ مشاع

  طبقه:  طبقه اول  زنگ  واحد۳

  تلفن تماس با مالک: ۰۹۳۵۹۸۸۲۱۹۵  علی اصغر شریفی

  آدرس کامل ملک: کرج شاهین ویلا بنیاد  خیابان ۳۵۰ متری - کوچه هشتم غربی پلاک ۴۶ طبقه اول زنگ واحد ۳ - آقای عیوضی (مستاجر) تلفن ملک: ۰۲۶۱۴۵۰۴۹۹۳

  لطفا قبل از مراجعه و بازدید با مالک هماهنگی نمایید.

   


  موضوعات مرتبط: فروش آپارتمان
  [ دوشنبه هشتم فروردین 1390 ] [ 15:24 ] [ ]
  .: Weblog Themes By WeblogSkin :.
  درباره وبلاگ

  به وبلاگ پارس کتاب خوش آمدید
  در این وبلاگ شما به راحتی به کتب رایگان
  فارسی و لاتین دسترسی داشته و با
  مشاهیر ایران و جهان آشنا خواهید شد.
  انواع کتاب: شعر رمان داستان تخیلی علمی
  پزشکی ادبی مذهبی مقاله کتابهای صوتی
  امکانات وب